Regulamin Domku

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień  prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Domek wynajmowany jest na doby.
 2. Potwierdzenie rezerwacji domu następuje po wpłaceniu zadatku. Zadatek jest bezzwrotny i nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin. Rezerwacje Voucherowe muszą zostać opłacone w całości, w przypadku anulacji wpłacona kwota jest bezzwrotna.
 3. Można odstąpić swoją rezerwację osobom innym jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tej sytuacji z właścicielem.
 4. Pobyt w domku rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Pobyt gości w domku odbywa sie na własne ryzyko.
 5. Zameldowanie do godziny 23.00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 23:00-07:00 obowiązuje dodatkowa opłata 40 zł, 
 6. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 11.00 należy uzgodnić z zarządcą domku. Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/godz.
 7. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16.00 należy uzgodnić z zarządcą domku. Wcześniejsze zakwaterowanie skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/godz.
 8. W domku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 9. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca domku ma prawo wymówić domek w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.  Zarządca nie jest zobowiązany wówczas  do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.  
 10. Zarządca obiektu ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
 11. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Gość domku winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, a także wypełnić kartę meldunkową w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia  Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł .
 14. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą domku. Obsługa domku ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy. Dla zwierzęcia powinno być zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach. Wymagane jest sprzątanie za zwierzęciem. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg.cennika na stronie internetowej).
 15. Gość domku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę. Zabrania się także pozostawiania zwierząt bez opieki w domku.
 16. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu domku na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po  trzech dniach od daty wyjazdu gościa z domku, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu  prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia  rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty domek, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 19. W domku obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.
 20. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna przy wyjeżdzie w wysokości 200-500 zł w zależności od aparamentu, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez gości w apartamencie.
 21. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w domku należy zgłaszać natychmiast obsłudze . Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie domku zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 22. W dniu wyjazdu obsługa domku sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 23. O przyjeździe większej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca domku (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca domku ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Dodatkowo będzie naliczona opłata 30 zł od osoby za dościelenie dodatkowej pościeli..
 24. Obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania rezerwacji i przesyłane w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku dokonywania zmian w rezerwacji obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz.
 25. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 26. Goście domku w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
 27. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy domku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty
  za niewykorzystane świadczenie.
 28. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres
 29. Obsługa domku lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.
 30. Ze względu na dokonywanie w domku bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu. Przedstawiona oferta powinna być natomiast zgodna z zapewnianym w niej rodzajem wyposażenia w domku.

 

www.gorskiewidoki.eu

domki.gorskie.widoki@gmail.com

Domki Górskie Widoki adres 34-425 Biały Dunajec, ul. Skupniowa 16b  +48 603681771, +48 603681775

           Drewno do kominka worek cena 19 zł (zamówienie telefoniczne lub na miejscu u rezydenta)